Marine-Artillerie-Abteilung 118

(se nederst på siden)

Folk ved disse afdelinger havde deres egen mærke på insignier. Det var en granat med ild i toppen og et par vinger. Afdelingerne anvendte de felt grå kampuniformer og insignier og havde den tyske marines udgangsuniform.

Ligesom Marine Flak Abteilungen var Marine Artillerie Abteilung (M.A.A.) enheder under Kriegsmarine der skulle sikre kyst og havneområderne mod angreb fra henholdsvis luften og vandet.


I 1932 havde Reichsmarine oprettet seks M.A.A. (med numrene I -> VI) i Kiel, Wilhelmshaven, Swinemünde, Cuxhaven, Pillau og Emden-Borkum og det var starten på en lang række batterier langs kysten, stort set over alt i Europa. Skolerne lå i det nordlige Tyskland og det vides at der var uddannelsesområder i Danmark, b.la. på Dragør.


Til at starte med blev de anført som Kompagnier, men i vinteren 1941/1942 begyndte man at bruge ”Batteri” betegnelsen. Hver afdeling (M.A.A) hørte til et Regiment.


Kalibrene der blev anvendt lå mellem 2 og 4 cm. Ved de lette batterier og 8,8 til 12,5 ved de svære batterier.

Personel kom fra Kriegsmarine og de fleste var genaktiveret fra reserven. Enkelte officerer var uden den traditionelle officers uddannelse, men var diplomingeniører.  Der går rygter om at der blev anvendt ubåds folk på nogle batterier sidst i krigen. Det er dog ikke fundet bekræftet, så ved du noget må du meget gerne skrive til mig.Dannet april 1941 - Hansholm. Baseret på ekeisterende enheder fra Batteri Hanstholm, Batteri Hansted og Batteri Agger. 


Først underlagt "Abschnitt Nordjütland" og derefter Marine-Artillerie-Regiment 40.


Kendte kommandører:

  • Korvettenkapitän M.A. der Reserve Dr. Otto Crüger (Apr 1941-Dec 1942)
  • Korvettenkapitän M.A. Dr. Hermann Schneider (Dec 1942-Maj 1943)
  • Korvettenkapitän M.A. der Reserve z.V. Dietrich Knippenberg (Maj 1943-Maj 1945)Kilder: Materialet er sammensat fra flere web sider, primært ”Lexicon der Wehrmarcht” og ”Axis History”. Enkelte oplysninger fundet i litteraturen samt foto og eksempler fundet på auktionssider.