Marine-Artillerie-Abteilung 308
Marine-Artillerie-Abteilung Seeland
Marine-Artillerie-Abteilung 508
Artilleriekommandeur Südjütland und dänische Inseln


Folk ved disse afdelinger havde deres egen mærke på insignier. Det var en granat med ild i toppen og et par vinger. Afdelingerne anvendte de felt grå kampuniformer og insignier og havde den tyske marines udgangsuniform.

Ligesom Marine Flak Abteilungen var Marine Artillerie Abteilung (M.A.A.) enheder under Kriegsmarine der skulle sikre kyst og havneområderne mod angreb fra henholdsvis luften og vandet.


I 1932 havde Reichsmarine oprettet seks M.A.A. (med numrene I -> VI) i Kiel, Wilhelmshaven, Swinemünde, Cuxhaven, Pillau og Emden-Borkum og det var starten på en lang række batterier langs kysten, stort set over alt i Europa. Skolerne lå i det nordlige Tyskland og det vides at der var uddannelsesområder i Danmark, b.la. på Dragør.


Til at starte med blev de anført som Kompagnier, men i vinteren 1941/1942 begyndte man at bruge ”Batteri” betegnelsen. Hver afdeling (M.A.A) hørte til et Regiment.


Kalibrene der blev anvendt lå mellem 2 og 4 cm. Ved de lette batterier og 8,8 til 12,5 ved de svære batterier.

Personel kom fra Kriegsmarine og de fleste var genaktiveret fra reserven. Enkelte officerer var uden den traditionelle officers uddannelse, men var diplomingeniører.  Der går rygter om at der blev anvendt ubåds folk på nogle batterier sidst i krigen. Det er dog ikke fundet bekræftet, så ved du noget må du meget gerne skrive til mig.Marine artilleri afdeling 308 blev etableret i marts 1940 og omdøbt til Marine Artilleri afdeling Sjælland i juni 1940.

Allerede i juli 1940 blev det igen omdøbt til Marine Artilleri Afdeling 508. 

Kendte kommandører:

  • Fregattenkapitän der Reserve John Voelsch (Jul 1940-Jan 1943)
  • Kapitänleutnant M.A. Peter Blum (i.V.) (Feb 1943-Apr 1943)
  • Korvettenkapitän M.A. Wilhelm Ebbinghaus (Maj 1943-Jun 1943)
  • Korvettenkapitän M.A. der Reserve Franz Petersen (Jul 1943-Jul 1944)
  • Korvettenkapitän M.A. der Reserve Hans-Hermann Rolle (Jul 1944-Maj 1945)


Status 1941:

Status 1942:

  

Kilder: Materialet er sammensat fra flere web sider, primært ”Lexicon der Wehrmarcht” og ”Axis History”. Enkelte oplysninger fundet i litteraturen samt foto og eksempler fundet på auktionssider.