Tyske enheder


Et kig i listen over feltpost nummer i Danmark viser at der var hundrevis af forskellige enheder i Danmark under hele krigen. 


På disse sider er fokus på de enheder der er relevante i forhold til de anlæg der er beskrevet. 

Organisationsdiagram over "Der Kommandant in Abschnitt dänische Inseln"

Naturligvis kun et "øjebliksbillede" da tingene ændrede sig lidt hele tiden, men det giver et godt billede af hvad Kriegsmarine havde at gøre med. 

xx) Rigsarkivet

Kriegsmarine

Marinegruppenkommandos


Betegnelsen for den operationelle føring af Kriegsmarine i et givent område. Danmark hørte til Marine-Oberkommando Ostsee (1943) og havde sin egen "Admiral Dänemark".

Dvs. vi hørte til Marinegruppenkommandos Ost.


Küstenbefehlshaber Dänemark
Marinebefehlshaber Dänemark
Kommandierender Admiral Dänemark
Kommandierender Admiral Skagerrak


Ved besættelsens start (1940) blev "Dienststelle des Küstenbefehlshabers Dänemark" dannet og i starten bestod den af en håndfuld  havnekaptajner. Som krigen udviklede sig blev den udvidet. Allerede i 1940 blev den del op i to: 

"Abschnittskommando Dänische Westküste" i Esbjerg og "Abschnittskommandant Nordjütland" i Frederikshavn

Den 1. Juni 1940 blev det omdøbt til "Küstenbefehlshaber in Marinebefehlshaber Dänemark"

Efter et par år blev "Marinebefehlshaber" til "Kommandierenden Admiral Dänemark"

I april 1944 blev det igen omdøbt til "Kommandierender Admiral Skagerrak" og dens ansvarsområde blev væsentligt forøget.

Oktober 1944: stab flyttet til Århus. 


Listen over folk under Admiralen er lang - læs om dem her


Kommandanten der Seeverteidigung


Deres opgaver var: 

 • Sikring af kystområder og havne indløb
 • Vagt og forsyningseskote
 • Beskyttelse mod luftangreb (havne, skibe)
 • Overvågning, kontrol og håndtering af lokal skibstrafik
 • Kystforsvar
 • Militær ledelse af flådeenheder


De var delt op således:

 • Kommandant der Seeverteidigung Nordjütland
 • Kommandant der Seeverteidigung Südjütland

 • Kommandant der Seeverteidigung Dänische Inseln


Nordjylland: Stab i Frederikshavn fra april 1940 og hele krigen og ansvarsområde fra

Ringkøbingfjord / Randersfjord og opefter. 


Kendte kommandører:

 • Kapitän zur See Karl Hinsch (Apr 1940 - Sep 1944)
 • Kapitän zur See Heinrich Kaiser (Okt 1944 - ?) 

Kommandant der Seeverteidigung Nordjütland


Enheder underlagt:

1941:

1942:

 • Hafenkapitän Skagen
 • Hafenkapitän Frederikshavn
 • Hafenkapitän Aalborg
 • Hafenschutzflottille Skagen
 • Hafenschutzflottille Frederikshavn
 • Hafenschutzflottille Aalborg
 • M.N.O. Frederikshavn
 • M.N.O. Hjörring
 • Küstenüberwachungsstelle Frederikshavn
 • Kraftfahrzug Nord-Jütland
 • Artilleriekommandeur Nordjütland (M.A.A. 509)
 • H.K.B. 524
 • H.K.B. 521

1943:

40. Marineartillerieregiment

 

I november 1944 blev denne enhed dannet. Frederikshavn.


Kommandører:

 • Fregattenkapitän Wilhelm Schmidt (Nov 1944-Maj 1945)

Underlagte enheder:

M.A.A.  118

M.A.A. 509
M.A.A. 521


Kendte kommandører:

 • Kapitän zur See z.V. Karl Hinsch (Apr 1944-Okt 1944)
 • Kapitän zur See Heinrich Kaiser (Okt 1944-Maj 1945)


Stabsoffizier beim Stabe (A I)

 • Korvettenkapitän der Reserve Dr. Edmund Reimann (Jun 1944-Maj 1945)


Kommandant der Seeverteidigung Südjütland

Blev oprettet så den også omfattede de danske øer helt frem til april 1944, hvorefter den blev delt op i to.

Opstillet i København og dækkede området fra grænsen og til sydspidsen af Ringkøbingfjord.


Kendte kommandører:

 • Fregattenkapitän Besthorn (m.W.d.G.b.) (Apr 1940 - Apr 1944)
 • Kapitän zur See Franz Bauer (Maj 1944 - ?)


Enheder underlagt:

1941:


1942:

Kommandant der Seeverteidigung dänische Inseln

 Fra april 1944 blev denne adskilt fra Kommandant der Seeverteidigung Südjütland. Stab placeret i København.


Kendte chefer:

 • Kapitän zur See Walther Strasser (Apr 1944-Aug 1944)
 • Kapitän zur See Waldemar von Fischer (Aug 1944-Maj 1945)


Stabsoffizier beim Stabe (A I)

 • Fregattenkapitän Rudolf Betzendahl (May 1944-Nov 1944)
 • Korvettenkapitän der Reserve Walter Sigmann (Dec 1944-Dec 1944)
 • Fregattenkapitän Paul Schütze (Dec 1944-Apr 1945)
 • Korvettenkapitän der Reserve Dr. Wolfgang Boecker (Apr 1945-Maj 1945)


Enheder underlagt denne kommando:


Under Marineartilleriregiment 41 lå der en stribe Marine Artilleri Abteilung:


Kendte kommandører for Marineartilleriregiment 41:

 • Fregattenkapitän M.A. Carl Schulz (Nov 1944-Maj 1945)


Marinenachrichtendienst Dänemark


Underlagt Admiralen


Kommandører:

 • Korvettenkapitän der Reserve Dr. Ernst Krüger (Sep 1944- Maj 1945)


Enheder under Marinenachrichtensdienst: 

7. Marineflugmeldeabteilung blev dannet i juli 1944 ud fra "Marineflugmeldekompanie Kopenhagen" 


Eneste chef der er kendt: Korvettenkapitän M.A. der Reserve Otto Schönemann (Jul 1944-08 Maj 1945)


Kriegsmarinedienststelle Kopenhagen

Etableret i juni 1940 og bestod frem til 1944. Supportfunktion omkring hjælpeskibe, troppetransport mv. 


Kendte chefer:

 • Kapitän zur See Hans Anschütz (Jun 1940 - Nov 1940)
 • Fregattenkapitän Gerhard von Zitzewitz (Dec 1940 - Jan 1943)
 • Korvettenkapitän Blauert (Feb 1943 - Sep 1943)
 • Fregattenkapitän Jürst (Okt 1943 - Maj 1944)
 • Korvettenkapitän Erich Schulze (Jun 1944 - ?)


Kriegsmarinedienststelle Aalborg

Etableret i maj 1940. Support funktion omkring hjælpeskibe, troppetransport mv. 


Kendte chefer:

 • Korvettenkapitän Heinrich Bartels (Maj 1940 - Jun 1940)
 • Korvettenkapitän Blauert (Jul 1940 - Feb 1943)
 • Kapitänleutnant Reinberg (Mar 1943 - ?)


Havnekommandant / Hafenkommandanten 

I det to vigtigste havne var der udpeget en havnekommandant:


Hafenkommandant Tyborøn

Hafenkommandant Esbjerg


Der var også udpeget en Hafenkommandant i København. Under ham havde han en "Hafenwachabteilung Kopenhagen" som blev dannet i marts 1945.

Chefen for denne afdeling var Fregattenkapitän der Reserve Peter Grau (Mar 1945-Maj 1945)Havnekaptajn / Hafenkapitäne

I de større og vigtige havne var der udpeget en Havnekaptajn.


Han var underlagt des Marinebefehlshabers Dänemark.


Herunder er listen over hvor disse var udpeget i hele eller dele af krigen:


Jylland:

Hafenkapitän Skagen

Hafenkapitän Frederikshavn

Hafenkapitän Aalborg

Hafenkapitän Aarhus

Hafenkapitän Frederica

Hafenkapitän Esbjerg

Hafenkapitän Tyborøn

Hafenkapitän Hirtshals


Øvrige enheder:


Der var udstationeret en del miniubåde i landet. Disse var underlagt "Lehrkommandos" Læs mere her

Kilder: Der er primært anvendt nedenstående kilder, men også sporadiske oplysninger fra diverse bøger:

45) Ligeom Axis History er "Lexikon der Wehrmacht" er fint opslagsværk: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/

24) "The German Armed Forces" - opslagsværk: https://www.feldgrau.com