Fæstningspioner - Festungspioniere


Hver værnemagtsdel (Hæren, Marine, Luftvåben) havde sin egen fæstningspioner organisation.


Opgaverne var veldefineret:

  • Projektering (udarbejdelse af tegninger, beskrivelser mv)
  • Opstille byggrprojektet
  • Overdrage dette til Organisation Todt (OT)
  • Overtagelse af det færdige anlæg fra Todt
  • Overdragelse af de færdige anlæg til relevante enheder
  • Forvaltning og vedligeholdelse af anlæg
  • Fremskaffelse af særligt udstyr til befæstningsbygninger


Organisation:

Som det kan ses var chefen for OKW og OKH den samme chef .


Befæstningsinspektøren havde ansvaret for alle forsyningsmæssige spørgsmål vedr. materiel og ansvaret for det faglige persone.


De øvrige inspektører (N, Ø, V) havde ansvaret for de permanente og midlertidige befæstninger.


Fæstningspionerkommandanterne have et geografisk område de havde ansvaret for og de var taktisk set underlangt den territoriale kommandant i dette område.


Hver kommandant havde 2-4 fæstningspionerstabe under sig.


I Danmark var det Fæstningspionerstab 31 der havde ansvaret.

Intern organisering:

Stabsgruppe:

Chef, adjudant, infanteristabsofficer, artilleristabsofficer

Fæstningspionerafsnitsgruppe

Fæstningspionerkompagnier

2 - 3 for hver stab hvis de havde støttefunktioner - ellers 1-2 for hver gruppe.


2 - 3 for hver fæstningspionerstab. De blev anvendt til feltmæssige stillingsbyggeri, forvaltning og overvågning af byggegrupper bestående af krigsfanger

Fæstningsstamtropper

Organisation og bemanding afhang af opgaven. De var særligt uddanet i at kunne anvende bevæbning og udstyr i befæstningen og var taktisk underlagt Værnemagtchefen.

Fæstningspionerstab 31 var underlagt Landbefæstningskommandanten Nord i Oslo og havde ansvaret for samtlige pioneropgaver i Danmark.


Det omfattede bla.:

- Feltmæssige og permanente stillinger til alle værn

- Bearbejdning af alle spørgsmål vedr. spæringer, miner, forstrandsspæringer, opdæmninger mv.

- Forberedelse af pionerindsats i tilfælde af invasion.

- Alle forhold i forbindelse med fæstningsamttropperne.


Kendte chefer i Danmark:

Forår 1942 - efterår 1942: Oberstleutnant Jacobi

Efterår 1942 - maj 1943: Oberst Blas

Maj 1943 - maj 1944: Oberst August

Maj 1944 - august 1944: Oberst Witt

August 1944 til maj 1945: Oberstlautnant Kuppe


Kendte placering af stab:

København fra sommeren 1942 til januar 1944

Århus fra januar 1944 til august 1944

Silkeborg fra august 1944 til maj 1945

Kilde: hvor andet ikke er nævnt: xx), Tysk Befæstningsbyggeri 1933-1945.