15cm kanon, Dansk skibskanon

Bunkermuseum Hanstholm, Museum Thy.

Foto er fra Gniben (Sjællands Odde) sandsynligvis taget lige efter krigen. Man kan her se størrelsesforhold på både kanonen og den kamoflage der var placeret over og rundt om kanonen. Der var en åbning lige tv. For selve kanonen skytten kunne kigge gennem og der justere sig ind på fjenden. Den åbne brisk (beton pladen) er typisk for disse batterier af de mindre kalibre.

15 cm P K L/43 M 96/37 (d)


Oprindelsesland: Danmark

Oprindelig anvendelse: Skibskanon, Herluf Trolle

Fabrikant: Bofors

Konstruktionsår: 1896

Vægt i stilling: 16.079

Max rækkevidde: 16.500m

Max. Skudhastighed: 3 s/min

Højderetning: 12 grader

Skudkadance: 10 skud/min.

Granat vægt: 52,5 kg

Mundingshastighed: 710 m/s

Bemanding: typisk 1 kanonkommandør og skytte (underofficer), 7 menige + ammunitionsmandskab.


Anvendt på: Gniben, Sjællands Odde

Ref. 10)


Note:

I sommeren 1940 blev der udleveret gamle danske kanoner til tyskerne til brug på Gniben. De var oprindeligt fra det danske artilleriskib "Herluf Trolle", hvor de blev brugt som sekundær bevæbning. Da Herluf Trolle udgik af flådens tal i 1932, blev kanonerne taget i land og senere i 1938-1939 opstillet som hovedarmering på "Kongelundsfortet". Efter besættelsen blev de samme sommer 1940, overtaget af den tyske værnemagt og opstillet på Gniben hvor de forblev igennem hele krigen. De blev først nedtaget i 1948 og derefter ikke længere benyttet. 10) 55)


Selve kanonen var meget simpel: Der var en ”kappe” hvori kanonen kunne rekylerer, en gaffelpivot hvor den kunne drejes i højden og en fastboltet sokkel, hvori den kunne drejes til siden. Der var et stålskjold foran, som beskyttede kanonen og dem der betjente den samt åbner for sigte mod mål.


Ammunitionen til denne kanon kunne gennembryde op til 36 cm almineligt stål ved et normalt anslag på tæt hold – på 5.000 meters afstand op til 15 cm. stål. 55)