150mm lyskaster - foto er fra efterladt udstyr ved Esbjerg

150mm lyskaster


Formål: Belyse objekter i luften og til vands (fly og skibe)

Oprindelses land: Danmark

Forsyning: Tilkoblet generator

Lyskilde: Kulbuelys 50)


Brugt i: Røsnæs


Noter:

Generatoren var typisk placeret ca. 50 meter fra lyskasteren.

Bemandingen på en lyskaster var typisk 6 mand. En lyskaster kommandør, to mand til højde/side indstilling, to mand til betjening af generator og en hjælper. 50)